TRY TO THINK OF SOMETHING NOT FOR WHAT IT ONCE WAS, BUT FOR WHAT IT CAN BE.

if you don't step forward, you're always in the same place.

Monday, November 8, 2010

Sa iyong palagay, kapag lasing na ba ang kausap mo, lahat na ba ng ikukwento o sasabihin niya sa iyo ay purong katotohanan?

in my opinion. hiYEPP! i do that myself! :)

Hello stranger! ask something hmmkay.

No comments:

Post a Comment

Followers